Previous Next

Gratis kurs og møteplasser

Vindel tilbyr nå utvalgte kurs og møteplasser, digitale og fysiske, til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, og er kostnadsfrie for deltakerne.
Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

-->

Har du noen gode innspill?

Kommende events VindelHUB

Har du noen gode innspill?

Påmelding
Strategier for å bygge en IPR-portefølje

Er du en medlemsbedrift?

Strategier for å bygge en IPR-portefølje

Hvordan kan du bygge en solid IPR-portefølje og utnytte disse rettighetene kommersielt og målrettet? Lær om verdifulle strategiske valg som sikrer bedriften gevinst fra investeringene.


Arrangør: Patentstyret

Påmelding

Påmelding
Miniseminar: Tidens Kravs rolle i samfunnet

Er du en medlemsbedrift?

Miniseminar: Tidens Kravs rolle i samfunnet

Tidens Krav er nordmøringens lokalavis,  en viktig felles kilde til informasjon og synligjører av meningsmangfoldet. Hver dag leveres saker som gir grunnlag for debatt og engasjement. Hva vektlegges når innhold skapes og presenteres, og hva er leserne opptatt av? 


Arrangør: Vindel og KNN

Dato: 28. september 2021

Kulturfabrikken, klubbscenen Fosnagt. 35

Påmelding
Styrets ansvar i strategiarbeid

Er du en medlemsbedrift?

Styrets ansvar i strategiarbeid

Skal en virksomhet lykkes starter dette med god og riktig ledelse av virksomheten, dette ansvaret ligger på styret. Med et riktig sammensatt styre som er sitt ansvar bevist ligger mye til rette for at man får den ønskede utviklingen i virksomheten.


Arrangør: Vindel / Næringshagene i Norge

Dato: 14. oktober 2021

Online

Påmelding

Påmelding
Sea to Market - Algemania

Er du en medlemsbedrift?

Sea to Market - Algemania

Sea to Market er en ny konferanseserie som vil fokusere på kommersialiseringsprosessen i marine næringer. I 2021 har vi valgt makroalgenæringen


Arrangør: Vindel
Medarrangører: Møre og Romsdal fylkeskommune, KNN

Påmelding

Påmelding
Innovasjonsfestivalen 2021

Er du en medlemsbedrift?

Innovasjonsfestivalen 2021

Sett av datoene - det blir innovasjonsfestival, - og vi skal møtes fysisk!

Bli med å skap den magiske festivalstemningen!

Mer infomasjon kommer!


Arrangør: Nordveggen AS
Medarrangører: Vindel AS

Dato: 10. november 2021

Påmelding