Abyss AS

Abyss er en av landets ledende serviceleverandører for havbruksnæringen. Selskapet er lokalisert i Kristiansund. Les mer om Abyss på www.abyss.no.